Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Indexatie alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%! Aandachtspunten voor de scheidingspraktijk

Alimentatierecht
14 November 2023, 08:00

Leerdoelen:

Het indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is voor 2024 vastgesteld op 6,2%. Dit percentage is sinds 1984 niet meer zo hoog geweest! Wat betekent dit voor eerder bepaalde onderhoudsvoorzieningen met name als het inkomen van de alimentatieplichtige niet meestijgt met dit percentage?