Opleidingen

E-learning: Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Een scheiding beïnvloedt de fin...

E-learning: schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Als gevolg van een scheiding ve...

E-learning: Pensioenafwikkeling bij scheiding

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learnings kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Pensioenvoorzieningen maken ee...

E-learning: Vaststellen Eigenwoningreserve na relatiebeëindiging

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij relatiebeëindiging wordt va...

E-learning: Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Sinds 1 januari 2023 is de bepa...

E-learning: Scheiden en de vermogensverdeling

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij iedere scheiding zal aandac...

Register Financieel Echtscheidingsadviseur

Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier 

Dit betreft een hybride opleiding dat wil zeggen zowel klassikale als digitale lesdagen. Ki...

Register Erkend Scheidingsadviseur 2023

Register Erkend Scheidingsadviseur
Dit betreft een hybride opleiding dat wil zeggen zowel klassikale als digitale lesdagen. Kijk voor meer informati...

Nieuw huwelijksvermogensrecht, hoe zit het ook alweer? (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Nu het alweer 5 jaar gele...

Vergoedingsrechten en de scheidingspraktijk (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Tijdens relaties mengen c...

Praktische afwikkeling van verrekenbedingen (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Jacqueline van der Vorm l...

Fiscale paragraaf en het convenant (on demand)

Jacqueline van der Vorm praat jou bij over het belang van een goede fiscale paragraaf in het echtscheidingsconvenant. In de adviespraktijk worden op d...

Pensioenafwikkeling bij scheiding (basisniveau) (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Met enthousiasme praat Be...

Scheiden en de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Op enthousiaste en inspir...

Actualiteiten pensioenafwikkeling en scheiden 2022-2023 (on demand)

In dit webinar worden 4 actualiteiten behandeld:

  • Wet bedrag ineens - ingangsdatum 1 januari 2023
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022 -...

Inspiratiesessie marketing en sales (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Iedere scheidingsbegeleid...

Draagplichtovereenkomst en hypotheekadvies (Findesk)

Bij het aankopen van een woning gaan partners veelal samen een hypotheekschuld aan. Bij het verbreken van de relatie (of bij overlijden) kan discus...

Register Erkend Scheidingsadviseur najaar 2023

Register Erkend Scheidingsadviseur
Dit betreft een hybride opleiding dat wil zeggen zowel klassikale als digitale lesdagen. Kijk voor meer informati...

Register Erkend Scheidingsadviseur Voorjaar 2024

Register Erkend Scheidingsadviseur
Dit betreft een hybride opleiding dat wil zeggen zowel klassikale als digitale lesdagen. Kijk voor meer informati...

Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor de scheidingspraktijk

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


In deze Prinsjesdagspecia...

Knelpunten alimentatie: behoefte en behoeftigheid (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij de vaststellin...

Knelpunten alimentatie: lastige draagkrachtaspecten (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij de vaststellin...

De nieuwe Pensioenwet en scheiding: een aardverschuiving! (on demand)

Het zal bijna niemand zijn ontgaan: op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioen in werking getreden. Daarmee is ons pensioenstelsel volledig op de scho...

Actualiteitenwebinar: Vergoedingsrechten en Samenwoners

Iedere maand verzorgen afwisselend Jasper Horsthuis, Vanessa Vissers, Berry van Zuidam en Jacqueline van der Vorm een gratis webinar van een half uurt...

Belastingaangifte in jaar van scheiding

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


De belastingaangifte in h...

Actualiteitenwebinar: Achterstallige betalingen kinderrekening

Iedere maand verzorgen afwisselend Jasper Horsthuis, Vanessa Vissers, Berry van Zuidam en Jacqueline van der Vorm een gratis webinar van een half uurt...

Communicatie na de scheiding (on demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement. 


Jasper Horsthuis gaat li...

Rentecontract en relatiebeëindiging (on-demand)

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Webinar over de aandachtp...

AI & ChatGPT, kansen voor professionals

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement. 


In een korte periode is ...

Actualiteitenwebinar: Fiscale constructie bij scheiding - Schenking of alimentatie?

Iedere maand verzorgen afwisselend Jasper Horsthuis, Vanessa Vissers, Berry van Zuidam en Jacqueline van der Vorm een gratis webinar van een half uurt...