Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Strijd tegen aangepaste huwelijkse voorwaarden – Hoge Raad 2 februari 2024

Relatievermogensrecht
5 March 2024, 08:00

Leerdoelen:

Tijdens het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden aangepast ten nadele van de vrouw. Hierdoor vervalt het recht op pensioenverevening en het recht op verrekening van de waarde van de onderneming. De vrouw verzoekt in de echtscheidingsprocedure de aangepaste huwelijkse voorwaarden te vernietigen. De Hoge Raad geeft duidelijkheid.