Draagplichtovereenkomst en hypotheekadvies (Findesk)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 1 uur

Bij het aankopen van een woning gaan partners veelal samen een hypotheekschuld aan. Bij het verbreken van de relatie (of bij overlijden) kan discussie ontstaan over de onderlinge verhoudingen ten aanzien van de gezamenlijk aangegane geldlening. In het verlengde van deze discussies liggen, als ex-partners er niet uitkomen, juridische procedures. Juridische procedures zijn onzeker, duren lang en kosten veel geld. Het samen aangaan van schulden brengt ook fiscale risico’s met zich mee. Verkeerde keuzes kunnen leiden tot grote fiscale schade. De civiele en fiscale schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, had voorkomen kunnen worden als cliënten hun afspraken hadden vastgelegd in een draagplichtovereenkomst.

Als financieel adviseur is het daarom van groot belang te weten in welke situaties een draagplichtovereenkomst opgesteld dient te worden. In deze e-learning, die je wordt aangeboden door Findesk (Topicus), wordt ingegaan op alle aandachtspunten die verband houden met schulden en interne draagplicht. Tevens zal zichbaar zijn op welke manier de software van Findesk jou hierbij ondersteunt. Door het volgen van de e-learning en het gebruik van Findesk kun je jouw cliënten optimaal blijven begeleiden. 

Veel plezier met het volgen van deze e-learning!

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 0,00 (excl. BTW).