E-learning: schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

2 punten

Register

2 punten

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Als gevolg van een scheiding verandert de gezinssituatie van de klant. Die veranderde situatie kan gevolgen hebben voor de dekking op de diverse lopende schadeverzekeringen van de klant. In het ergste geval is er door de veranderde omstandigheid geen dekking meer op een verzekering waarvan de klant in de veronderstelling is dat dat wel zo is.

Van een professional die betrokken is bij scheidingen kan verwacht worden dat deze op hoofdlijnen op de hoogte is van belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van schadeverzekeringen bij een scheiding. Hierdoor kan de klant gericht worden gewezen op risico’s en het belang om de (tijdelijk) gewijzigde situatie door te geven aan de verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij.

In deze e-learning wordt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden ingegaan op de verschillende relevante schadeverzekeringen en de aandachtspunten bij een relatie beëindiging. Door het volgen van de e-learning schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk wordt je gesprekspartner van jouw klant.

Na het volgen van deze e-learning schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk :

  • Ken je de gevolgen van de (tijdelijke) gewijzigde gezinssituaties van de klant als gevolg van een scheiding voor de diverse schadeverzekeringen.
  • Kun je aan de klant aangeven in welke situaties de dekking van de diverse schadeverzekeringen in gevaar kan komen en er wellicht géén of géén volledige dekking meer is; 
  • Kun je aan de klant aangeven welke actie de klant moet ondernemen om te zorgen dat de dekking van de schadeverzekeringen aangepast wordt op de nieuwe ontstane (tijdelijke) gezinssituatie;
  • Weet je aan te geven wanneer je een klant moet adviseren om contact op te nemen met de verzekeringsadviseur of de verzekeraar om te bespreken of de dekking van de diverse schadeverzekeringen aangepast moeten worden. 

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 100,00 (excl. BTW).