E-learning: Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

2 punten

Register

2 punten

Register

2 punten

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Een scheiding beïnvloedt de financiële situatie van beide partners. In de meeste gevallen gaan partners er na de scheiding financieel op achteruit. Bij veel scheidingen hebben de betrokkenen behoefte inzicht te krijgen in hun financiële situatie na de scheiding. Hierdoor weten zij waar zij aan toe zijn. Dat geeft rust. Om de financiële positie na de scheiding goed in kaart te brengen dient naast het inkomen van de ex-partners gekeken te worden naar het eventuele recht op toeslagen (kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze regelingen spelen een belangrijke rol en hebben een dempende werking op inkomensachteruitgang na een scheiding.

Als professional op het gebied van scheidingen is het erg belangrijk te weten wie in welke situatie recht heeft op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hierdoor kunnen de genoemde voorzieningen zo optimaal mogelijk worden benut. Ook worden situaties voorkomen waarbij cliënten ten onrechte ontvangen toeslagen of heffingskortingen moeten terugbetalen.

Na het volgen van deze e-learning:

 • Ken je de definitie van fiscaal partnerschap
 • Ken je de definitie van toeslagpartnerschap
 • Ken je de verschillen tussen fiscaal en toeslagpartnerschap
 • Kun je het moment van einde fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap duiden
 • Kun je de gevolgen duiden van beëindiging van het fiscaal partnerschap in de loop van het jaar
 • Kun je de gevolgen duiden van beëindiging van het toeslagpartnerschap in de loop van het jaar
 • Ken je de definitie van co-ouderschap
 • Kun je de gevolgen van de toeslagen duiden voor co-ouders
 • Weet je wat de 10%-regeling voor de toeslagen inhoudt
 • Ken je de voorwaarden van de verschillende toeslagen (zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Kun je bepalen of een belastingplichtige recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting tijdens de relatie en na beëindiging van de relatie
 • Weet je wat de overheid heeft beslist over de toekomst van de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Tijdens het volgen van de e-learning word je geprikkeld met leuke filmpjes, praktijkgerichte stellingen en mc vragen. Mocht je tijdens het maken van deze e-learning nog vragen hebben? We staan graag voor je klaar!

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 100,00 (excl. BTW).