Knelpunten alimentatie: lastige draagkrachtaspecten (on demand)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

1 punt

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie zijn er verschillende kwestie die extra aandacht behoeven. Docent Rob van Coolwijk leidt je soepel langs een aantal voetangels en klemmen.

In dit webinar zal worden ingegaan op enkele lastige draagkrachtaspecten bij de vaststelling van kinder- en partneralimentatie. Aan de orde komt onder meer:

  • Wat moet je aanvoeren in het kader van verdiencapaciteit? En hoe zal de rechter daar naar verwachting mee omgaan?
  • Van welk inkomen ga je uit en welke stukken heb je nodig?
  • Wat is de laatste stand van zaken ten aanzien van de forfaitaire benadering van kinder- en partneralimentatie zoals die sinds 1 januari 2023 geldt?
  • Actuele jurisprudentie

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 25,00 (excl. BTW).