Scheiden en de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen (on demand)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 1 uur

Register

1 punt

Register

1 punt

Register

1 punt

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Op enthousiaste en inspirerende wijze word je in hoog tempo bijgepraat over de meest praktijkrelevante aspecten van de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen bij scheiding.

  • Wat zijn de aandachtspunten?
  • Wat zijn veelgemaakte fouten?
  • Hoe zit het met fiscale verrekening bij lijfrenten?
  • Hoe moet ik afspraken voor mijn cliënten vormgeven?
  • Hoe moet ik deze afspraken vastleggen?
  • En meer…..

Als deelnemer van het webinar ontvang je de volgende waardevolle documenten:

  • Vakartikel Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020 (de Scheidingsdeskundige)
  • Uitleg aanpak afwikkeling lijfrente bij scheiding en vastlegging in het convenant
  • Model e-mail toebedeling lijfrente bij scheiding
  • Besluit lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 16 mei 2019 (2019-115021)

Door het volgen van het webinar wordt jouw kennis weer opgefrist. Daarnaast geeft het inspiratie voor jouw beroepspraktijk.


E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 50,00 (excl. BTW).