E-learning: Scheiden en de vermogensverdeling

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 3 uur

Register

3 punten

Register

3 punten

Register

3 punten

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen deze e-learning kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Bij iedere scheiding zal aandacht moeten worden besteed aan de vermogensafwikkeling. Dit blijft complexe materie waarbij in de praktijk nog vaak fouten worden gemaakt. In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de vermogensverdeling van gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners.

Speciale aandacht wordt besteed aan de vermenging van vermogen en het ontstaan van mogelijke vergoedingsrechten. Hierbij speelt naast de wettelijke regeling de rechtspraak een belangrijke rol, zoals HR 5 april 2019 en HR 10 mei 2019. 

Aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer jij vermogens zorgvuldig af te wikkelen.

Door het volgen van deze e-learning krijg je meer inzicht en dus een betere basis om cliënten te begeleiden bij de vermogensafwikkeling. Hierdoor kunnen onjuiste uitgangspunten bij de afwikkeling van het vermogen worden voorkomen. Hierdoor zal de kwaliteit van jouw dienstverlening toenemen. Het spreekt voor zich dat steeds de koppeling naar de praktijk wordt gemaakt. 

Na het volgen van deze e-learning:

 • Ken je de vermogensrechtelijke aspecten van de verschillende relatievormen.
 • Ken je het verschil tussen eenvoudige en bijzondere vormen van gemeenschap.
 • Ken je de belangrijkste eigenschappen en verschillen tussen de gemeenschap van goederen van vóór 01-01-2018 en de gemeenschap van goederen na 01-01-2018.
 • Ken je de regels van zaaksvervanging en weet je tot welk vermogen een vermogensbestanddeel behoort.
 • Ken je de regels die gelden voor het waarderen van goederen en peildata.
 • Ken je de regels met betrekking tot vergoedingsrechten.
 • Kun je de hoogte van vergoedingsrechten berekenen.
 • Ken je de regels voor het vaststellen van belastinglatenties.
 • Ken je de vermogensrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid voor schulden, verhaalsaansprakelijkheid en draagplicht.
 • Ken je de regels omtrent het bestuur van de gemeenschap.
 • Ken je de verschillende wettelijke beschermingsmaatregelen tijdens een echtscheiding.
 • Ken je de gevolgen van verzwijging van gemeenschapsgoederen .
 • Ken je de gevolgen van onjuiste waardering van gemeenschapsgoederen.
 • Leer je hoe je aan de hand van een stappenplan vermogens kunt afwikkelen.

Tijdens het volgen van de e-learning wordt je geprikkeld met leuke filmpjes, praktijkgerichte stellingen en mc vragen. 

Als onderdeel van de e-learning ontvang je een digitale versie van de syllabus relatievermogensrecht.

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 150,00 (excl. BTW).