Scheiden & Schenken in goederenrechtelijk en fiscaal perspectief

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

2 punten

Register

2 punten

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.  


Een schenking of erfenis die voor of tijdens het huwelijk is ontvangen, zorgt bij de scheiding vaak voor een hele reeks problemen, zowel in goederenrechtelijke als in fiscale zin. Is er een uitsluitingsclausule? Moet het ontvangen bedrag wel of niet verdeeld of verrekend worden? Geldt: op is op? Moet de verdeling of verrekening nominaal plaatsvinden of wordt de beleggingsleer toegepast?

In het tweede uur wordt gekeken naar de fiscale implicaties van een en ander.

Kirsten Kievit is zowel notarieel als fiscaal opgeleid, en heeft ook op beide terreinen ruime werkervaring opgedaan. Dat maakt haar uitermate geschikt om je door deze ingewikkelde materie te leiden.

Programma

In het eerste uur gaan we dan ook kijken naar civielrechtelijke keuzes die zijn gemaakt (al dan niet door partijen zelf) en die invloed hebben op de (fiscale) uitwerking van de echtscheiding:

 • Testamenten ouders
  • Overbedelingsvordering op langstlevende ouder
  • Uitsluitingsclausule
  • Insluitingsclausule
 • Ontvangen schenkingen, op is op?
 • Samenlevingsovereenkomst of huwelijksgoederenregime (of geregistreerd partnerschap (hierna GP))
  • Verjaringstermijn vergoedingsrecht samenwoners of gehuwden/geregistreerd partners
  • Periodiek verrekenbeding huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden
  • Wijziging huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden

In het tweede uur gaan we kijken naar de fiscale implicaties van onder meer eerder gemaakte keuzes.

 • Overbedelingsvordering op langstlevende ouder; fiscale waardering en civielrechtelijke waardering
 • Wijziging huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden in het zicht van echtscheiding wel of niet fraus legis?
 • Partneralimentatie samenwoners
 • Natuurlijke verbintenis samenwoners of gehuwden? Hoe kijkt de belastingdienst hier tegenaan.

Docent

Kirsten Kievit
Docent bij de Scheidingdeskundige
Familierechtfiscalist Lex Cura

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 150,00 (excl. BTW).