Actualiteiten pensioenafwikkeling en scheiden 2022-2023 (on demand)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 1 uur

Register

1 punt

Register

1 punt

Register

1 punt

In dit webinar worden 4 actualiteiten behandeld:

  • Wet bedrag ineens - ingangsdatum 1 januari 2023
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:2382
  • Status Wet Pensioenverdeling bij Scheiding (WPS)
  • Knelpunten en de twee jaarstermijn – onderzoek de Scheidingsdeskundige

 Wet bedrag ineens

Op 1 januari 2023 gaat de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in. Hiermee wordt een extra flexibiliseringsmogelijkheid toegevoegd aan pensioenvoorzieningen. Deelnemers mogen eenmalig op de pensioendatum 10% van het pensioen als een bedrag ineens opnemen. Voor de gebruikmaking gelden specifieke regels en aandachtspunten. Bij stellen die in het verleden zijn gescheiden of stellen die nog gaan scheiden heeft deze nieuwe mogelijkheid ook grote gevolgen. Er is immers geen toestemming nodig van een ex-partner om gebruik te maken van het bedrag ineens. Cliënten doen er goed aan om hier bij de scheiding al rekening mee te houden.

Status van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding

Uitgesteld tot 1 januari 2027?

Waar moeten we nu al rekening mee houden?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:2382

Een voormalig client stelt zijn advocaat aansprakelijk omdat zij hem onvoldoende heeft voorgelicht over een vervaltermijn in de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot pensioenafwikkeling. De advocaat wordt veroordeeld tot betaling van de geleden en de nog te lijden schade.

De uitspraak wordt behandeld. Tevens wordt gekeken wat we hiervan kunnen leren in de scheidingsadviespraktijk.

 Knelpunten en de twee jaarstermijn – onderzoek de Scheidingsdeskundige

Bij veel scheidingen is verzuimd om afspraken over pensioenverevening binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder door te geven. Hierdoor wordt het pensioen niet rechtstreeks uitbetaald en ontstaat een ongemakkelijke levenslange afhankelijkheid tussen ex-echtgenoten. Ook ontstaan er fiscale problemen. Naar schatting heeft dit probleem betrekking op 750.000 pensioenregelingen in Nederland. De problemen worden nog groter door de mogelijkheid van het bedrag ineens. Deze problemen kunnen met de juiste begeleiding echter opgelost worden!

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 50,00 (excl. BTW).