Praktische afwikkeling van verrekenbedingen (on demand)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 1 uur

Register

1 punt

Register

1 punt

Register

1 punt

Leden met een abonnement Praktijkondersteuning volgen dit webinar on-demand kosteloos als onderdeel van het abonnement.


Jacqueline van der Vorm laat zien hoe je in 8 stappen op gestructureerde wijze een verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden kunt afwikkelen. Naast deze waardevolle structuur zal zij ook stilstaan bij het theoretische kader. Het volgende wordt behandeld:

  • Stappenplan vermogensafwikkeling bij verrekenbedingen
  • Theoretisch kader verrekenbedingen
  • Evenredigheidsleer bij verrekenbedingen

Door het volgen van het webinar wordt jouw kennis opgefrist. Daarnaast geeft het inspiratie voor jouw beroepspraktijk.

E-learning volgen?

De kosten voor deze opleiding zijn € 50,00 (excl. BTW).